Flytter skylden til NSB

I vinter har spor og signalanlegg fått mesteparten av skylden for togforsinkelsene. Nå gis NSB hovedskylden for problemene.

I forrige uke ble det satt ny vinterrekord i forsinkelser for norsk jernbane. Bergensbanen var nede i 38 prosents punktlighet, Dovrebanen og Vestfoldbanen var nede i 38 og 44 prosents punktlighet, mens lokaltogene rundt Oslo samlet sett var nede i 68 prosent.

Interesseorganisasjonen For Jernbane flytter mye av ansvaret for to måneder med enorme forsinkelser fra Jernbaneverket til NSB. Organisasjonen, som besitter betydelig jernbanekompetanse, har finstudert Jernbaneverkets løpende driftsrapporter.

Les mer hos Aftenposten

Comments are closed.