Archive for the ‘NSB’ Category

Av en reportasje i Aftenposten fremgår det at publikum ikke er nevneverdig imponert over det NSB ikke unnslår seg for å kalle «togrevolusjonen». En som derimot synes å være tilfreds, er NSBs egen persontogsjef Tom Ingulstad. Han påstår at tilbudet er blitt langt bedre etter ruteomleggingen før jul. Det er bare de reisende som ikke har fått det med seg.

Hvor er tilbudet som ifølge NSB er blitt bedre etter ruteomleggingen før jul? undrer Kjell G. Pettersen (H).
Les mer i Aftenposten

NSB kommer til å slå knockout på Flytoget hvis det får innføre sin planlagte ruteplan i 2012, konkluderer Transportøkonomisk institutt (TØI) i en ny rapport.
Les mer i Aftenposten

En passasjer truet med å drepe en konduktør, mens en annen passasjer sparket til konduktøren, skriver Dagsavisen.

– Det er vanskelig å gi en forklaring på disse alvorlige hendelsene, men flere av dem som er blitt aggressive, har ikke hatt gyldig billett, opplyser kommunikasjonssjef Anne Haabeth Rygg i NSB.
Les mer hos NRK

Illustrasjonsfoto..

Stenger togtunnel i fire uker

Hun har gitt snø og kulde skylden for vinterens togkaos. Men nå varsler statsråd Magnhild Meltveit Kleppa selv enda mer trøblete togtrafikk til sommeren.

Til sommeren ønsker man å få til et skikkelig skippertak. Opprinnelig ønsket Jernbaneverket å stenge Oslotunnelen i 16 dager i sommer, men Kleppa har nå bedt om en utvidet stenging av togtrafikken. Banen blir stengt fra 10. juli til 9. august. Hensikten er å få utført mer av det nødvendige fornyelsesarbeidet på strekningen.

Les mer i VG

Flytter skylden til NSB

I vinter har spor og signalanlegg fått mesteparten av skylden for togforsinkelsene. Nå gis NSB hovedskylden for problemene.

I forrige uke ble det satt ny vinterrekord i forsinkelser for norsk jernbane. Bergensbanen var nede i 38 prosents punktlighet, Dovrebanen og Vestfoldbanen var nede i 38 og 44 prosents punktlighet, mens lokaltogene rundt Oslo samlet sett var nede i 68 prosent.

Interesseorganisasjonen For Jernbane flytter mye av ansvaret for to måneder med enorme forsinkelser fra Jernbaneverket til NSB. Organisasjonen, som besitter betydelig jernbanekompetanse, har finstudert Jernbaneverkets løpende driftsrapporter.

Les mer hos Aftenposten