Archive for the ‘Politikk’ Category


Foto:M. B. Bergman

Flyseteavgift på 100 kroner
SV mener folk flest vil tåle en økning av flyprisen på 100 kroner for å finansiere jernbanenettet. En ny flyseteavgift på 100 kroner er et av SVs sentrale krav når regjeringen samles til budsjettkonferanse søndag.

Avgiften skal utgjøre rundt to milliarder kroner og er tenkt som et øremerket bidrag til økt satsing på jernbanen. Dermed kan den forsvares gjennomført uten at andre skatter eller avgifter reduseres tilsvarende, mener SV.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos mener forslaget er distriktsfiendtlig, miljøfiendtlig og meningsløst.

Les mer hos NRK