Archive for februar, 2015

Av en reportasje i Aftenposten fremgår det at publikum ikke er nevneverdig imponert over det NSB ikke unnslår seg for å kalle «togrevolusjonen». En som derimot synes å være tilfreds, er NSBs egen persontogsjef Tom Ingulstad. Han påstår at tilbudet er blitt langt bedre etter ruteomleggingen før jul. Det er bare de reisende som ikke har fått det med seg.

Hvor er tilbudet som ifølge NSB er blitt bedre etter ruteomleggingen før jul? undrer Kjell G. Pettersen (H).
Les mer i Aftenposten