Flere av dem som skal være med og utrede høyhastighetsbaner i Norge, har tidligere uttalt seg positivt om høyhastighetstog skriver Dagsavisen.
Les mer hos Dagsavisen
Disse deltar i utredningen (link til Dagsavisen)


Comments are closed.