Archive for the ‘Nyheter’ Category

Også de rødgrønne åpner for ny togaktør. Kollektivselskapet Ruter vil ta fra NSB ansvaret for lokaltogtrafikken på Østlandet.

Samferdselsbyråd i Oslo, Jøran Kallmyr (Frp), har ingen betenkeligheter med å overta frustrerte togpendlere på Østlandet.

– Ruter vil gi pendlerne et mer helhetlig lokaltogtilbud. De har bedre oversikt over det totale transportbehovet i regionen, sier Kallmyr.

Også Gorm Kjernli (Ap) i transportkomiteen gjør det klart at det slett ikke er noen naturlov at NSB skal ha ansvaret for all togtrafikk.

Les mer i VG


Tilstanden i den norske jernbanen er så dårlig at det kan komme til å gå færre tog fremover. Dette varsler jernbanedirektør Elisabeth Enger etter et møte med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa 6 mars.
Les mer hos VGHer er linker til flere tog- og busstider i Europa samt mer nyttig info.