«jernbanen.no» er under stadig utvikling – sville for sville.
Nettsiden er nå så godt som ferdig. Kun småjusteringer igjen.

Jernbanen lever av folk som liker og ønsker å ta TOG – som
ser at tog er fornuftig. Et miljøvennlig, effektivt og fornuftig
transportmiddel både for «folk og fe».

Vi vil på vår måte prøve å bidra til at tog og jernbane igjen
kommer opp på et nivå vi kan være bekjent av. Dette ved å
skape engasjement og holdninger som gjør at jernbanen
lever videre til fordel for miljø og utvikling.


LENKER

Organisasjonen kulturBANEN

Foreningen FOR JERNBANE
Mulighetenes Jernbane
Norsk Museumstog
Norsk Jernbaneklubb (NJK)
Nordisk Jernbaneklubb
Svensk jernbaneklubb

Dansk Jernbane-Klub
Finnish Railways (VR) (Offisiell)
Rallarklubben
NSB AS
Flytoget AS
Jernbaneverket

Tips en venn Tips en venn